• Αριθμόλεξο
  • Αριθμόλεξο
  • Αριθμόλεξο
  • Αριθμόλεξο
  • Αριθμόλεξο

Αριθμόλεξο

Μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε το website για το κέντρο καθημερινής σχολικής μελέτης και διδασκαλίας Αριθμόλεξο. Επιλέξαμε ένα νεανικό αλλά παράλληλα απολύτως επαγγελματικό σχέδιο και προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία, το σύστημα μελέτης αλλά και τα προσφερόμενα προγράμματα του κέντρου.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα εύχρηστο responsive website που παρουσιάζει την πληροφορία με ξεκάθαρο τρόπο στον επισκέπτη.

Μοιραστειτε το και με